Vizualizace lidkého těla – kosti, tkáně, soustavy včetně jednotlivých orgánů.